கொரோனா நிலைமையால் தவிர்க்க முடியாமல் வாழ்வாதாரத் தேவையை கவனத்தில் எடுத்து “ஆதரவு” அமைப்பானது மலையகத்தில் இயங்கும் “தனித்துவாழும் தாய்மார்களுக்கான அமைப்பு” உடன் சேர்ந்து இக் குறித்த பணியை முன்னெடுத்தது.

மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் கட்ட பணிகளின் கணக்கு விபரம் இங்கு முன்வைக்கப்படுகிறது.

(( இந்தப் பணியின் முதல் இருண்டு கட்ட பணிகளுக்கான கணக்கு விபரம் பொதுவெளியில் (aatharavu.com -பகிர்ந்து வாழ்வோம்-2 ) ஏற்கனவே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது))

மிக நேர்த்தியாக இப் பணியை செய்து முடித்த “தனித்துவாழும் தாய்மார்கள்-மலையகம்” க்கான அமைப்பின் தோழர்கள் சந்திரலேகா, கிங்ஸ்லி இருவருக்கும் எமது நன்றிகள்.

கணக்கு விபரம் (click page-2)

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s