கொரோனா நிலைமையால் தவிர்க்க முடியாமல் வாழ்வாதாரத் தேவையை கவனத்தில் எடுத்து “ஆதரவு” அமைப்பானது மலையகத்தில் இயங்கும் “தனித்துவாழும் தாய்மார்களுக்கான அமைப்பு” உடன் சேர்ந்து இக் குறித்த பணியை முன்னெடுக்கிறது. (தனித்துவாழும் தாய்மார்களுக்கும், பெண்தலைமைத்துவக் குடும்பங்களுக்கும் -மலையகத்தில் வாழும் எல்லா இனத்தவருக்குள்ளும்- முன்னுரிமை கொடுக்கிறோம்.)

ஐந்தாம் கட்டப் பணிகள் பற்றிய விபரம். (click page-2)

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s