கொரோனா காரணமாக ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டதால் மலையகத்தில் அன்றாட வருமானம் இல்லாமல் வாழ்வாதாரத்துக்கு நெருக்கடி தொடர்ந்து வருகிறது. “ஆதரவு -சுவிஸ்” (aatharavu.com) அமைப்பும் “தனித்துவாழும் தாய்மார்களுக்கான அமைப்பு (மலையகம்)” உம் இணைந்து தம்மால் இயன்றளவு கட்டம் கட்டமாக ஆதரவுப் பணியை மேற்கொள்வதை ஏற்கனவே பதிவிட்டிருக்கிறோம்.

அப் பணியின் நான்காவது கட்டமாக,

*22.04.2020 அன்று வட்டவளை பிரதேசத்திலும்

* 24.04.2020 அன்று நுவரெலியா ஒலிபன்ற் எஸ்ரேற்றிலும்

செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. (click page-2)

About aatharavuswiss

a very small humanitarian aid group, spending our own money.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s