தற்போது நடைமுறையில் உள்ளதன்படி,
சில அன்பர்கள் அவ்வப்போது நிதியுதவி செய்கின்றனர்.
சில அன்பர்கள் மாதாமாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வங்கிமூலமே வந்து சேர்வதற்கான வழிவகை செய்திருக்கின்றனர்.

Benificiary Name : SUPPORT – Swiss Tamil Relief and Aid Society

—————————–

Bank : Postfinance AG

AdressPOSTFINANCE AG

MINGERSTRASSE 20

3030 BERN

SWITZERLAND

Account :  IBAN – CH45 0900 0000 6132 9250 6

Swift Code :  BIC   POFICHBEXXX

——————————

email: aatharavu.switzerland@hotmail.com


தபாற்கந்தோர் மூலம் (சுவிசில்) அனுப்புவதாயின்,

Postkonto : 61-329250-6

einzhalungschein0001