நிதி ஆதரவு செய்வோர் / செய்தோர்

ஒரு பகுதியினர் ஒவ்வொரு மாதமும் சிலர் வசதிப்படும்போதும் தம்மாலான பங்களிப்பை செய்துவருகின்றனர்.
இவர்களின் ஆதரவால் (போர்ப்பட்ட பிரதேசமான வன்னியில்) சுயதொழிலை ஆரம்பித்து வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்திய மக்களின் நன்றியுணர்வும் மகிழ்ச்சியும் இந்த உதவும் உள்ளங்களை வந்தடையட்டும் !

சுவிஸ்

 • ராஜன்   (AG)
 • நிமலதாஸ்   (AG)
 • ரவி   (SG)
 • திலீபன்  (BS)
 • கண்ணதாசன்  (ZH)
 • பிரதாபன்  (BE)
 • பவளவண்ணன்  (ZH)
 • சுரேஸ்  (AG)
 • கபிலன்  (BE)
 • புண்ணியமூர்த்தி  (SO)
 • ஞானி   (GR)
 • காசினி  (BE)
 • பிரபா  (SG)
 • ஜெயந்தன்  (AG)
 • ஆனந்தி (AG)
 • சுதா (SO)
 • ரதி (SO)
 • லோகன்  (LU)
 • அன்ரன்  (LU)
 • கண்ணன் (BE)
 • செல்வன் (ZH)
 • விக்ரம்   (SG)
 • மோகன்  (VD)
 • சிவாஜி   (SG)
 • யூட்  (BE)
 • சங்கர் (AG)
 • B.A  (AG)
 • Erika Meier   (SG)
 • Babic Srdja   (SG)
 • ஊடறு இணையத்தளம்

 

இலண்டன்

 • ரவிசங்கர்
 • அருள்

 

அவுஸ்திரேலியா

 • ஆழியாள்

 

யேர்மனி

 • செந்தில்